I samarbete med Röda Korset har MusikBojen initierat musikterapiprojekt i Stocksund och Vänersborg för barn och unga som flytt från krigets Ukraina.

Musikterapi är en väl beprövad behandlingsmetod vid trauma. 90% av de flyktingar som kommit till Sverige från Ukraina är kvinnor och barn. Om de får hjälp i ett tidigt skede behöver deras hemska upplevelser inte utvecklas till bestående trauman. Det är därför med stor glädje som vi kunnat starta två angelägna projekt tack vare generösa donationer från Region Stockholm, stiftelser, företag och privatpersoner.

I samarbete med Röda Korset Stocksundskretsen och Danderyds kommun, samt med stöd från Region Stockholm, erbjuder musikterapeuterna Sarah Erskine och Karin Andréasson musikterapi för grupper i Röda Korsets lokaler i Stocksund. En ukrainsk tolk är tillgänglig.

I Röda Korsets hus i Vänersborg samt på asylboendet Restad Gård arbetar musikterapeut Andrew Darlison med barn och unga i både grupp och enskilda sessioner.