Tack vare stöd från Kavlifonden Norge har MusikBojen rekryterat musikterapeut Andrew Darlison till Solrosen i Göteborg.

Genom individuella kris- och stödsamtal, musik, gruppträffar, läger och andra aktiviteter ger Solrosen stöd till barn, unga och familjer som har eller har haft en familjemedlem i häkte, fängelse eller inom frivården.

Solrosen har ända sedan starten använt sig av olika uttrycksformer såsom bl a musik, text och sång som verktyg för att bearbeta det man varit med om och går igenom. Syftet är att barn och ungdomar, genom att få växla mellan olika uttrycksformer, ska erbjudas ett mer flexibelt sätt att kommunicera och uttrycka sig på och därmed bättre kunna förstå och rymma de känslor de upplever.

Solrosen har nu utökats med en musikterapeut som kommer att fortsätta och fördjupa arbetssättet mellan terapeutiska färdigheter och kreativa och flexibla uttrycksmedel.

Andrew Darlison har lång erfarenhet av att arbeta som musikterapeut med barn och ungdomar. I London jobbade han länge inom rättspsykiatrin och med barn och unga som inte trivdes inom det ordinarie skolsystemet. I Göteborg har han jobbat med barn genom Kulturskolan och Grundskoleförvaltningen och nu med MusikBojens projekt med Röda Korset.

Läs mer på solrosen.se

Foto: Erika Persson

Tack vare stöd från Kavlifonden Norge har MusikBojen rekryterat musikterapeut Andrew Darlison till Solrosen i Göteborg.

Genom individuella kris- och stödsamtal, musik, gruppträffar, läger och andra aktiviteter ger Solrosen stöd till barn, unga och familjer som har eller har haft en familjemedlem i häkte, fängelse eller inom frivården.

Solrosen har ända sedan starten använt sig av olika uttrycksformer såsom bl a musik, text och sång som verktyg för att bearbeta det man varit med om och går igenom. Syftet är att barn och ungdomar, genom att få växla mellan olika uttrycksformer, ska erbjudas ett mer flexibelt sätt att kommunicera och uttrycka sig på och därmed bättre kunna förstå och rymma de känslor de upplever.

Solrosen har nu utökats med en musikterapeut som kommer att fortsätta och fördjupa arbetssättet mellan terapeutiska färdigheter och kreativa och flexibla uttrycksmedel.

Andrew Darlison har lång erfarenhet av att arbeta som musikterapeut med barn och ungdomar. I London jobbade han länge inom rättspsykiatrin och med barn och unga som inte trivdes inom det ordinarie skolsystemet. I Göteborg har han jobbat med barn genom Kulturskolan och Grundskoleförvaltningen och nu med MusikBojens projekt med Röda Korset.

Läs mer på solrosen.se

Foto: Erika Persson

En trygg plats där hon kan känna sig helt lugn och tillfreds

Flickan har kämpat med ångest och depression, och har haft svårt att klara av skolan. I musikterapin bjuds hon in till gemensam gitarrimprovisation och blir gradvis mer engagerad i sitt spel. Hon lyssnar aktivt, ler när musikterapeuten ger respons genom musiken och prövar olika uttryck som ”svar” i en musikalisk dialog.

Flickan på bilden är modell.

Berättelser