Glada nyheter! I höst startar Kungl. Musikhögskolan en treårig kandidatutbildning i musikterapi

Vi på MusikBojen är så glada över denna nyhet eftersom en helt ny generation kompetenta musikterapeuter kommer att utbildas och på sikt kunna hjälpa fler barn och unga att bearbeta svårigheter genom musikterapi.

Mer information om utbildningen hittar du på KMHs hemsida