Kungl. Musikaliska Akademien uppmärksammar forskning om musikens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Vid den årliga högtidssammankomsten den 29 november fick musikterapeuten Katarina Lindblad ta emot ett stipendium ur Hans Majestät Konungens hand.

Motiveringen löd:

Katarina Lindblad tilldelas Hilding Rosenbergs stipendium för svensk musikvetenskap 2022 för sin doktorsavhandling ’”Som plåster på själen” Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs’. I den visar Lindblad hur maskulinitetsnormer kan göra åldrandet problematiskt för män och bidrar med ny kunskap kring hur äldre män genom musik kan få sina emotionella behov uppfyllda. Studien är ett angeläget bidrag till ett eftersatt område med implikationer av intresse långt utanför det musikterapeutiska forskningsfältet.

Vi är extra stolta eftersom Katarina ingår i MusikBojens kommunikationsgrupp. Stort grattis!

Kungl. Musikaliska Akademien uppmärksammar forskning om musikens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Vid akademins årliga högtidssammankomst den 29 november fick musikterapeuten Katarina Lindblad ta emot ett stipendium ur Hans Majestät Konungens hand.

Motiveringen löd:

Katarina Lindblad tilldelas Hilding Rosenbergs stipendium för svensk musikvetenskap 2022 för sin doktorsavhandling ’”Som plåster på själen” Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs’. I den visar Lindblad hur maskulinitetsnormer kan göra åldrandet problematiskt för män och bidrar med ny kunskap kring hur äldre män genom musik kan få sina emotionella behov uppfyllda. Studien är ett angeläget bidrag till ett eftersatt område med implikationer av intresse långt utanför det musikterapeutiska forskningsfältet.

Vi är extra stolta eftersom Katarina ingår i MusikBojens kommunikationsgrupp. Stort grattis!