MusikBojen presenterar musikterapi för 340 BUP-läkare

 Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, SFBUP, hade i april sin årliga kongress på Södra Teatern under temat ”Den komplexa patienten”. 340 deltagare, varav majoriteten var läkare inom barnpsykiatri, samlades under två dagar för att lyssna på de senaste rönen, utbyta erfarenheter och nätverka.

MusikBojen och Tim Bergling Foundation var inbjudna att tillsammans presentera hur musik och hälsa samt musikterapi kan göra skillnad för barn och ungdomar som kommer till BUP. Professor Eva Bojner Horwitz från KMH inledde timmen med intressanta studier och forskningsresultat inom hennes specialitet ”Musik och hälsa”.

Sören Oscarsson knöt därefter an med patientperspektivet ”Vad gör man hos musikterapeuten?”. Han delade med sig av sina 30 års erfarenheter som musikterapeut inom BUP med flera gripande fallbeskrivningar, en redogörelse av det breda forskningsstödet för musikterapi samt naturligtvis hur och varför mer musikterapi behövs inom BUP.

Upplägget med att inleda med musik och hälsa för att sedan bli mer specifik kring musikterapi skapade nyfikenhet hos många deltagare. Båda föredragen blev mycket uppskattade.

MusikBojen ledde även en workshop om musikterapi. Deltagarna fick en inspirerande timme med Anna-Karin Kuuse och Josephine Hansell som varvade berättelser med praktiska musikterapiövningar kring diagnoserna trauma, NPF och ätstörningar. Det blev en både allvarsam och stundtals glädjefylld timme där alla fick en tydlig insikt i hur musikterapeuten arbetar för att öppna upp och hjälpa BUP-patienter i olika svåra situationer.

Vi hoppas med denna insats ha sått frön hos många barnpsykiatriker att musikterapi är ett värdefullt komplement i deras verksamhet och att MusikBojen gärna deltar i projekt under en tvåårsperiod där förutsättningarna är de rätta.

Läs mer om SFBUP-kongressen

MusikBojen presenterar musikterapi för 340 BUP-läkare

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, SFBUP, hade i april sin årliga kongress på Södra Teatern under temat ”Den komplexa patienten”. 340 deltagare, varav majoriteten var läkare inom barnpsykiatri, samlades under två dagar för att lyssna på de senaste rönen, utbyta erfarenheter och nätverka.

MusikBojen och Tim Bergling Foundation var inbjudna att tillsammans presentera hur musik och hälsa samt musikterapi kan göra skillnad för barn och ungdomar som kommer till BUP. Professor Eva Bojner Horwitz från KMH inledde timmen med intressanta studier och forskningsresultat inom hennes specialitet ”Musik och hälsa”.

Sören Oscarsson knöt därefter an med patientperspektivet ”Vad gör man hos musikterapeuten?”. Han delade med sig av sina 30 års erfarenheter som musikterapeut inom BUP med flera gripande fallbeskrivningar, en redogörelse av det breda forskningsstödet för musikterapi samt naturligtvis hur och varför mer musikterapi behövs inom BUP.

Upplägget med att inleda med musik och hälsa för att sedan bli mer specifik kring musikterapi skapade nyfikenhet hos många deltagare. Båda föredragen blev mycket uppskattade.

MusikBojen ledde även en workshop om musikterapi. Deltagarna fick en inspirerande timme med Anna-Karin Kuuse och Josephine Hansell som varvade berättelser med praktiska musikterapiövningar kring diagnoserna trauma, NPF och ätstörningar. Det blev en både allvarsam och stundtals glädjefylld timme där alla fick en tydlig insikt i hur musikterapeuten arbetar för att öppna upp och hjälpa BUP-patienter i olika svåra situationer.

Vi hoppas med denna insats ha sått frön hos många barnpsykiatriker att musikterapi är ett värdefullt komplement i deras verksamhet och att MusikBojen gärna deltar i projekt under en tvåårsperiod där förutsättningarna är de rätta.

Läs mer om SFBUP-kongressen

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva