På Nationellt Center för Rett Syndrom och närliggande diagnoser i Östersund kombineras högspecialiserad vård med forskning och kunskapsspridning om åtta sällsynta diagnoser. En av forskarna är Linn Johnels som i sitt doktorandprojekt undersöker hur musiksamspel, med eller utan berättande sinnesstimulering, kan stödja uppmärksamhet, engagemang och initiativtagande hos barn och unga med flerfunktionsnedsättning.

– Vi är många som har sett den potential som musikaktiviteter kan ha för att motivera och locka personer att ta initiativ till samspel – även hos de som i andra situationer tar väldigt få initiativ. Men det behövs mer forskning för att vi ska kunna använda musikterapi på allra bästa sätt, säger Linn Johnels.

Läs mer på Hälsoportalen

Foto: Rebecka Sernheim