Möt musikterapeut Anna-Karin Kuuse

Musikterapeut på Ätstörningscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Vem är Anna-Karin Kuuse?

Jag är en person som trivs bäst i meningsfulla möten där var och en får utrymme att känna sig välkommen, kompetent och levande. Jag är också en person som tycker om att vara för mig själv, hinna med att reflektera och känna efter, kunna uppmärksamma och bli påfylld av natur, musik, ord, rörelse, form.

Jag har fått den stora förmånen att vara mamma och maka, att ha fått arbeta i över 30 år som pedagog, regissör, projektledare, forskare och de senaste tio åren även som musikterapeut. I alla dessa roller har det kreativa, improvisatoriska och delvis oförutsägbara parat med kontakt, tillit och relationer varit den stora behållningen. I musikaliska möten som i musikterapi anser jag också att det är just sådana aspekter som avgör hur processen utvecklar sig.

Hur länge har du arbetat som musikterapeut?

Jag tog min examen som musikterapeut 2011 och har arbetat i mindre omfattning sedan dess då det inte funnits några tjänster att söka i mitt närområde. Jag har dock alltid arbetat med någon form av musikterapeutiskt inriktade projekt: sång- och röstutveckling samt kör, för barn och unga såväl som för vuxna, som musikterapeut inom demensvård, inom öppenvård för patienter med psykossjukdomar samt inom dagcenterverksamhet för personer med grava funktionshinder.

Parallellt har jag även arbetat som lärarutbildare och kursledare i musiklärarutbildning samt som pedagog inom kulturskolan. Ofta har den musikterapeutiska kompetensen bidragit med ett specialpedagogiskt perspektiv i dessa verksamheter. Från och med 2022 och med den tjänst som MusikBojen skapat på BUP har jag arbetat en allt större del som musikterapeut.

Vad är det bästa med att vara musikterapeut?

Att genom den musikterapeutiska kompetensen även ha tillgång till icke-verbala och multimodala verktyg i mötet med patienter samt att man genom flera olika kommunikationsformer, i ett tempo som passar patienten, kan främja utveckling och resurs i möte, i och genom musik, i en samspelande relation.

Musikterapeuten har alltid ansvaret men tack vare ett konstnärligt medium och delade estetiska erfarenheter har patienterna möjlighet att i egen takt succesivt integrera för dem nya och transformerande erfarenheter.

Vad betyder det för dig att givarna skänker gåvor till MusikBojen?

Att musikterapi som profession får en god chans att etablera sig som en accepterad behandlingsform inom BUP samt att jag tillsammans med övrig vårdpersonal inom Ätstörningsenheten får tid att prova ut och utveckla det sätt som musikterapi bäst kompletterar den ätstörningsvård som redan erbjuds.

Foto: Peter Ringström

Möt musikterapeut Anna-Karin Kuuse

Musikterapeut på Ätstörningscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Vem är Anna-Karin Kuuse?

Jag är en person som trivs bäst i meningsfulla möten där var och en får utrymme att känna sig välkommen, kompetent och levande. Jag är också en person som tycker om att vara för mig själv, hinna med att reflektera och känna efter, kunna uppmärksamma och bli påfylld av natur, musik, ord, rörelse, form.

Jag har fått den stora förmånen att vara mamma och maka, att ha fått arbeta i över 30 år som pedagog, regissör, projektledare, forskare och de senaste tio åren även som musikterapeut. I alla dessa roller har det kreativa, improvisatoriska och delvis oförutsägbara parat med kontakt, tillit och relationer varit den stora behållningen.

I musikaliska möten som i musikterapi anser jag också att det är just sådana aspekter som avgör hur processen utvecklar sig.

Hur länge har du arbetat som musikterapeut?

Jag tog min examen som musikterapeut 2011 och har arbetat i mindre omfattning sedan dess då det inte funnits några tjänster att söka i mitt närområde. Jag har dock alltid arbetat med någon form av musikterapeutiskt inriktade projekt: sång- och röstutveckling samt kör, för barn och unga såväl som för vuxna, som musikterapeut inom demensvård, inom öppenvård för patienter med psykossjukdomar samt inom dagcenterverksamhet för personer med grava funktionshinder.

Parallellt har jag även arbetat som lärarutbildare och kursledare i musiklärarutbildning samt som pedagog inom kulturskolan.

Ofta har den musikterapeutiska kompetensen bidragit med ett specialpedagogiskt perspektiv i dessa verksamheter. Från och med 2022 och med den tjänst som MusikBojen skapat på BUP har jag arbetat en allt större del som musikterapeut.

Vad är det bästa med att vara musikterapeut?

Att genom den musikterapeutiska kompetensen även ha tillgång till icke-verbala och multimodala verktyg i mötet med patienter samt att man genom flera olika kommunikationsformer, i ett tempo som passar patienten, kan främja utveckling och resurs i möte, i och genom musik, i en samspelande relation.

Musikterapeuten har alltid ansvaret men tack vare ett konstnärligt medium och delade estetiska erfarenheter har patienterna möjlighet att i egen takt succesivt integrera för dem nya och transformerande erfarenheter.

Vad betyder det för dig att givarna skänker gåvor till MusikBojen?

Att musikterapi som profession får en god chans att etablera sig som en accepterad behandlingsform inom BUP samt att jag tillsammans med övrig vårdpersonal inom Ätstörningsenheten får tid att prova ut och utveckla det sätt som musikterapi bäst kompletterar den ätstörningsvård som redan erbjuds.

Foto: Peter Ringström

”Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt.“

– Max Martin, medgrundare

Våra ambassadörer