Nu får ännu fler barn tillgång till musikterapi

Intervju av Katarina Lindblad.

Han är utbildad musikpedagog, musikterapeut och musiker med klassisk gitarr som soloinstrument – och lägger ner sin själ och mycket av sin tid åt att göra musik med barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Möt MusikBojens nya musikterapeut: Magnus Allensten.

”Jag är superglad för det här uppdraget. Det är så viktigt att lyfta den här målgruppen. Det kan man göra med musik, på så många, många, många olika sätt. Det är helt otroligt! Någon som inte använder sig av verbalt tal som huvudkommunikation, kan lockas att forma ljud – eller ord! Det är jättestarkt, otroligt upplyftande.”

Magnus har arbetat som musiklärare i 15 år på Jorielskolan, en grund- och särskola F-9 för elever med funktionsnedsättning. Nu ska han vara på Center för sinnesstimulering Korallen och Lagunen, en behandlande verksamhet  inom Habilitering och Hälsa, en dag i veckan. Dit kommer barn och ungdomar med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning. De nya lokalerna inbjuder till att arbeta på ett lustfyllt sätt.

”Det är nyckeln till så mycket – lusten! Att det är lustfyllt.”

För Magnus handlar arbetet om lust och kommunikation, men också att ge möjlighet till att med små eller stora medel vara en del av ett större musikaliskt sammanhang. Personer med funktionsnedsättning kan i regel även behöva bli stärkta kulturkonsumenter. De här barnen och ungdomarna står i vissa fall mer eller mindre utanför det kulturliv som samhället erbjuder. De kan ha svårare att komma iväg på konserter etc och har heller inte lika möjligheter så många andra att spela och musicera själva i hemmet.

”I musiken kan man jobba med samma kommunikation. Där är man lika. Man har samma språk. Jag tror att det är en av anledningarna till att musik kan vara så populärt.”

Många av de barn och ungdomar som kommer till Korallen och Lagunen har svårigheter med talet, vilket gör att de sällan får tillfälle att använda rösten. Där ser Magnus en stor fördel med musikterapi.

”Att få möjlighet att använda rösten är en central bit för alla människo Rösten ligger så starkt i kroppen, och det är så viktigt att få känna det, känna vibrationerna, ljuda … att få kommunicera och uttrycka sig med sin röst.”

Det finns många spännande, sinnesstimulerande redskap på Korallen och Lagunen, till exempel sängarna med högtalare, där man kan ligga och bli helt omsluten av musik man tycker om. Men Magnus jobbar också mycket med att spela och sjunga med barnen. På Jorielskolan arbetar han ofta med grupper, där han med speciella arrangemang, redskap och metoder hjälper eleverna att delta aktivt.

”Det här är superviktigt. Att man är med i ett musikaliskt sammanhang. Här blir deras insatser viktiga för att samspelet ska gå ihop. Att få känna att det man gör blir hört, får svar, blir meningsfullt, att få en ”röst” – det är kärnan. Det är inte bara lustfyllt – vi kommunicerar!”

Barnen och ungdomarna visar bl a med skratt och gester att de uppskattar samspelet och samvaron. Men feedback kommer även från assistenter som bekräftar att ”det här har varit en jättebra dag, han eller hon har varit glad hela dagen”, efter att ha haft musik med Magnus. Musiken har funnits kvar och burit eleven genom hela dagen.

”Det här ska bli så kul. Jag ser verkligen fram emot det och tycker att det ska bli jättespännande. Jag ska verkligen göra allt för att det ska bli riktigt bra!”

Projektet finansieras med medel från Kungaparets Bröllopsfond och Region Stockholm.

Barn och ungas rätt till musik, enligt WHO: