Värdefull insikt om föräldrars upplevelser av musikterapi på en neonatalvårdsenhet

 Två sjuksköterskor på Sachsska neonatalvårdsenhet har inom ramen för sin specialistutbildning skrivit magisteruppsatser om föräldrars upplevelser av musikterapi med sina för tidigt födda eller sjuka nyfödda barn.

På Sachsska neonatalvårdsenhet ingår musikterapi som en del i det psykosociala stöd som familjerna erhåller. Sedan 2018 har musikterapi implementerats som en del i den barn och familjecentrerade vård som bedrivs och är nu en väl integrerad del i den vård som erbjuds. Barn och familjecentrerad utvecklingsstödjande musikterapi kan stötta det tidiga samspelet mellan det lilla barnet och föräldrarna samt ge stöd för anknytnings- och bondingprocessen att komma igång. Samtidigt kan musikterapin vara utvecklingsstödjande för barnet, stödja föräldrablivandet, verka stabiliserande vid kris samt utgöra ett emotionellt hållande för hela familjen där utrymme ges för närhet, närvaro och bearbetning.

Den musikterapi som bedrivs på Sachsska neonatalvårdsenhet är inspirerad och influerad av Creative Music Therapy for Preterm Infants and their Parents in the NICU (CMT), en metod utvecklad av Friederike Haslbeck vid Zurich University Hospital i Schweiz. Det är en resurs- och behovsorienterad samt familjecentrerad metod där hela familjens välmående står i centrum och där både barn och föräldrar är medskapare av det som sker i stunden.

Referenser

Haslbeck, F. B., & Bassler, D. (2020). Clinical Practice Protocol of Creative Music Therapy for Preterm Infants and Their Parents in the Neonatal Intensive Care Unit. Journal of visualized experiments : JoVE, (155), 10.3791/60412. https://doiorg. proxy.kib.ki.se/10.3791/60412

Haslbeck F, Hugoson P. (2017) Sounding Together: Family-Centered Music Therapy as Facilitator for Parental Singing During Skin-to-Skin Contact. In: Early Vocal Contact and Preterm Infant Brain Development. 1st edition. Filippa M, Kuhn P, Westrup B, editors. Cham, Switzerland: Springer Nature; 2017; 217–38.

Hugoson, P. (2022). Klingande närvaro i stilla ro – Barn och familjecentrerad utvecklingsstödjande musikterapi på en svensk neonatalvårdsavdelning. Socialmedicinsk Tidskrift. 99(5 och 6), 719–727.

Sachsska Barn och Ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm. (2022). Riktlinjer för barn-och familjecentrerad utvecklingsstödjande musikterapi på neonatalvårdsavdelning och neonatalmottagning.

Värdefull insikt om föräldrars upplevelser av musikterapi på en neonatalvårds-enhet

 Två sjuksköterskor på Sachsska neonatalvårdsenhet har inom ramen för sin specialistutbildning skrivit magisteruppsatser om föräldrars upplevelser av musikterapi med sina för tidigt födda eller sjuka nyfödda barn.

På Sachsska neonatalvårdsenhet ingår musikterapi som en del i det psykosociala stöd som familjerna erhåller. Sedan 2018 har musikterapi implementerats som en del i den barn och familjecentrerade vård som bedrivs och är nu en väl integrerad del i den vård som erbjuds. Barn och familjecentrerad utvecklingsstödjande musikterapi kan stötta det tidiga samspelet mellan det lilla barnet och föräldrarna samt ge stöd för anknytnings- och bondingprocessen att komma igång. Samtidigt kan musikterapin vara utvecklingsstödjande för barnet, stödja föräldrablivandet, verka stabiliserande vid kris samt utgöra ett emotionellt hållande för hela familjen där utrymme ges för närhet, närvaro och bearbetning.

Den musikterapi som bedrivs på Sachsska neonatalvårdsenhet är inspirerad och influerad av Creative Music Therapy for Preterm Infants and their Parents in the NICU (CMT), en metod utvecklad av Friederike Haslbeck vid Zurich University Hospital i Schweiz. Det är en resurs- och behovsorienterad samt familjecentrerad metod där hela familjens välmående står i centrum och där både barn och föräldrar är medskapare av det som sker i stunden.

Referenser

Haslbeck, F. B., & Bassler, D. (2020). Clinical Practice Protocol of Creative Music Therapy for Preterm Infants and Their Parents in the Neonatal Intensive Care Unit. Journal of visualized experiments : JoVE, (155), 10.3791/60412. https://doiorg. proxy.kib.ki.se/10.3791/60412

Haslbeck F, Hugoson P. (2017) Sounding Together: Family-Centered Music Therapy as Facilitator for Parental Singing During Skin-to-Skin Contact. In: Early Vocal Contact and Preterm Infant Brain Development. 1st edition. Filippa M, Kuhn P, Westrup B, editors. Cham, Switzerland: Springer Nature; 2017; 217–38.

Hugoson, P. (2022). Klingande närvaro i stilla ro – Barn och familjecentrerad utvecklingsstödjande musikterapi på en svensk neonatalvårdsavdelning. Socialmedicinsk Tidskrift. 99(5 och 6), 719–727.

Sachsska Barn och Ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm. (2022). Riktlinjer för barn-och familjecentrerad utvecklingsstödjande musikterapi på neonatalvårdsavdelning och neonatalmottagning.

”Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt.“

– Max Martin, medgrundare

Våra ambassadörer