Tre projekt igång för ukrainska flyktingar med kulturnämndens stöd

 Kulturliv, folkbildning och föreningsliv kan ställa om och möta människor i kris. Efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 beslutade därför kulturnämnden i Region Stockholm om ett extra stöd till aktörer som kan bidra till inkludering och meningsskapande för ukrainska flyktingar som kommer till Stockholms län.

Totalt nio miljoner kronor delades ut till 25 verksamheter varav stiftelsen MusikBojen var en.

Med Region Stockholms stöd på 550 000 kronor och i samarbete med Röda Korset och Sundbybergs stad kunde tre projekt med musikterapi startas för ukrainska barn – i Danderyd samt på asylboendena i Sundbyberg och Täby.

Tack till musikterapeuterna Sarah Erskine, Ulrika Kron och Marianne Viper.

Läs mer på Region Stockholm.se

”Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt.“

– Max Martin, medgrundare

Våra ambassadörer