Geraldine Norén

Administratör

hej@musikbojen.org
geraldine.noren@musikbojen.org

Tel: 0707 18 89 20

 

Besökstid: tisdag & onsdag

(ring och boka)

Hej Géraldine!

Mars 2019

”Hej Géraldine, nu har du jobbat som MusikBojens Administratör under ett år

1) Varför valde du att engagera dig i MusikBojen?

Jag har mitt hjärta med barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. När Claire, som jag har känt i 25 år och som jag har stor förtroende för, pratade med mig om hennes idé och vision med MusikBojen var det en självklarhet att engagera mig. Jag ville gärna bidra med mina erfarenheter och yrkeskunskap efter 10 år på Autism och Aspergerföreningen i Stockholms län.

Som förälder till ett barn som behöver stöd vet jag att det är en djungel och ett slit att få den hjälp ens barn behöver. Att arbeta på MusikBojen, är för mig, ett sätt att aktivt bidra till att underlätta för familjerna och ge ett praktiskt och lustfyllt verktyg till behövande barn och ungdomar. Och jag vet att det kan göra stor skillnad: jag har själv sett med mina egna ögon vad musikterapi kan göra och jag vill att de barn och ungdomar som behöver den terapiformen ska ha tillgång till det.

 

2) Hur har responsen varit från de olika sjukhus, HVB-hem och BUP-verksamheter där MusikBojen har haft möjlighet att bidra med resurser för musikterapi?

Jättefin. Personalen hjälper till för att lösa de olika problem som kan uppstå för att få igång musikterapi på deras arbetsplatser. MusikBojen och projektplatserna arbetar mot samma mål: ge den bästa vården till barn och ungdomar. När vi inleder kontakten hör vi ofta att det saknas verktyg och medel för kompletterande behandlingar, tex när ett svårt sjukt barn mår dåligt på sjukhus eller när en ungdom som går på BUP inte vill prata. Genom att erbjuda möjlighet till musikterapi till deras patienter fyller vi en bit av det tomma rummet. Många vet inte vad musikterapi kan åstadkomma och vill veta mera. De är nyfikna och glada att vara med på resan.

 

3) Vilka är utmaningarna i ditt dagliga arbete med MusikBojen?

Tålamod! Som anställd kan jag hamna i otakt med de ideella krafter som förstås, ger tid när de har tid. Jag älskar mitt jobb och det är inspirerande att ha kring mig så många professionella som ger sitt kunnande och tid åt MusikBojen men jag vill inte överlasta volontärer med för många frågor. Det gäller att använda fingertoppskänsla, vara flexibel, påminna och lära sig nya färdigheter så att man kan rycka in själv!

 

4) Hur är samarbetet med de musikterapeuter som MusikBojen har anlitat?

MusikBojens kärna är våra musikterapeuter. De är erfarna, professionella, duktiga och skickliga i sitt yrke. Vi arbetar mot samma mål med entusiasm och vi har stor respekt för varandras arbete. Vi finns för att ge det bästa åt barnen och ungdomarna som vi hjälper och vårt samarbete fungerar utmärkt.

 

5) Hur ser du på MusikBojens framtid? Vad kan vi göra bättre?

Claire inspirerar och hon har lyckats engagera ett fantastiskt team kring MusikBojen i en positiv anda och med många idéer. Med dessa vid rodret ser jag en blomstrande framtid som lyckas säkra ekonomin och starta nya spännande projekt. Det som vi kan göra bättre tillsammans för en hållbar framtid, förutom att samla in pengar förstås, är att utveckla strukturen och tydligheten för att minska belastningen på våra ideella krafter. Det ska bli spännande att vara med på detta!

Tack för pratstunden Géraldine, och lycka till framöver med ditt viktiga arbete”