Tack vare generöst stöd från Kavlifonden erbjuds sedan 2021 musikterapi och musikaktiviteter för barn och ungdomar med förälder/familjemedlem i fängelse på Bufff i Stockholm.

Med ytterligare en miljon kronor i stöd under 2022-23 kommer MusikBojen att kunna utöka verksamheten till två Bufff-mottagningar samt även erbjuda musikterapi på Räddningsmissionens verksamhet Solrosen i Göteborg.  

Genom musikterapi får barnen möjligheter att uttrycka känslor som kan vara svåra att formulera i ord, som sorg, skam eller saknad. Det får också hjälp att stärka självkänslan genom kreativitet och eget skapande.

Läs mer om samarbetet med Kavlifonden