Stiftelsen MusikBojen verkar för att skapa tillgång till musikterapi för barn och unga med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Nu får stiftelsen även stöd från H.M. Drottning Silvias stiftelse CATCH.

Det glädjande beskedet tillkännages idag, dagen före musikterapins dag. Det beviljade bidraget gör det möjligt för MusikBojen att nu även erbjuda musikterapi på Universitetssjukhuset i Lund.

Musikterapi kan öka livskvalitén hos barn och ungdomar som lider av fysiska, psykiska och sociala svårigheter. Vi är oerhört glada och tacksamma för det generösa bidraget från stiftelsen Care About The Children, som gör det möjligt för oss att komma igång med att öka tillgången till musikterapi för barn och ungdomar i behov, säger Claire Rosvall, initiativtagare och medgrundare till MusikBojen.

Läs pressmeddelandet»