50 år med svensk musikterapi - en milstolpe

Under pingshelgen samlades drygt 40 svenska musikterapeuter i Kungälv för att fira att Förbundet för Musikterapi i Sverige, FMS, firar 50 år. Det blev en festlig och kunskapsgivande jubileumskonferens med tillbakablickar, fördjupningar och visioner. 90-talet lyftes fram som en glansperiod för svensk musikterapi, med både regeringsuppdrag och efterfrågan på musikterapeuter.

I 50 år har alltså svenska musikterapeuter stöttat och hjälpt utsatta människor, inte bara i Sverige utan även utomlands, bland annat i projekt med barnhemsbarn i Ceaucescus Rumänien och gatubarn i Bolivia.

I dag drivs utvecklingen vidare, mycket tack vare MusikBojen och allt fantastiskt stöd från engagerade volontärer och bidragsgivare.

Se här för mer info om FMS

50 år med svensk musikterapi - en milstolpe

Under pingshelgen samlades drygt 40 svenska musikterapeuter i Kungälv för att fira att Förbundet för Musikterapi i Sverige, FMS, firar 50 år. Det blev en festlig och kunskapsgivande jubileumskonferens med tillbakablickar, fördjupningar och visioner. 90-talet lyftes fram som en glansperiod för svensk musikterapi, med både regeringsuppdrag och efterfrågan på musikterapeuter.

I 50 år har alltså svenska musikterapeuter stöttat och hjälpt utsatta människor, inte bara i Sverige utan även utomlands, bland annat i projekt med barnhemsbarn i Ceaucescus Rumänien och gatubarn i Bolivia.

I dag drivs utvecklingen vidare, mycket tack vare MusikBojen och allt fantastiskt stöd från engagerade volontärer och bidragsgivare.

Se här för mer info om FMS

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva