"Den tredje säger alls ingenting" - Om tystnadens tonbilder - av Hillevi Torell

– Varför kan han inte prata? undrar modern. Hon och fadern har tre barn och det tredje barnet säger ingenting, fastän talet borde ha kommit i gång för flera år sedan.

Barnet som inte talar ramlade rakt in i en historia som ledde till att han en dag befann sig i en ranglig gummibåt på Medelhavet. Han visste inte varför. Han visste inte vart han var på väg. Han visste inte ens att vågor och vatten har språkliga benämningar. Men han befann sig mitt i upplevelsen: de rasande vindarna. De gigantiska brottsjöarna. Skummet. Dånet. Skriken, ropen, tjuten, gråten. De skräckslagnas människornas ansiktsuttryck.

Läs Hillevi Torells mycket fina essä, nyligen publicerad i tidskriften Psykoterapi, om musikterapi och ett barn som upplevt ett trauma.

Hillevi Torell är leg. psykoterapeut, musikterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Hon arbetar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala och för Region Uppsala.

Läs hela essän här

En trygg plats där hon kan känna sig helt lugn och tillfreds

Flickan har kämpat med ångest och depression, och har haft svårt att klara av skolan. I musikterapin bjuds hon in till gemensam gitarrimprovisation och blir gradvis mer engagerad i sitt spel. Hon lyssnar aktivt, ler när musikterapeuten ger respons genom musiken och prövar olika uttryck som ”svar” i en musikalisk dialog.

Flickan på bilden är modell.

Berättelser