Mer musik i skolan behövs för att bekämpa ungas psykiska ohälsa

Barn och unga mår allt sämre och rapporter visar att många kämpar med ensamhet, utanförskap och hopplöshet. Skolans brister pekas av Folkhälsomyndigheten ut som en huvudorsak till den här utvecklingen. Vi har ett förslag på hur vi vänder utvecklingen, med mer musik i ungas liv, skriver bland andra Klas Bergling från Tim Bergling Foundation, MusikBojens grundare Martin ’Max Martin’ Sandberg och Claire Rosvall, generalsekreterare Peter Feldt samt  musikterapeuterna Lena Uggla, Katarina Lindblad och Anna-Karin Kuuse.

Läs hela artikeln i GP

Foto: Henrik Montgomery/TT

”Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt.“

– Max Martin, medgrundare

Våra ambassadörer