Inte mer matte i skolan men däremot musik, massor med musik

 En grundskola i Bradford i norra England beslöt att vända trenden med dåliga skolresultat och bråkig skolmiljö genom att introducera teater, kreativitet och musik i undervisningen. Upp till sex timmar musik i veckan per elev. Metoden bygger på Kodaly-metoden som bl a går ut på att lära barn att lära sig, undermedvetet till en början, genom musikaliska lekar. Fokus på rörelse, musik och rytmik är inte bara roligt men det förbättrar barnens förmåga att skriva, läsa och räkna. Och koncentrera sig.

Resultaten i Bradford är häpnadsväckande. För sju år sedan skapade den invandrartäta skolan rubriker av fel anledning med dåliga skolresultat och psykisk ohälsa bland elever och lärare. Idag rankas skolan som ’bra’ i Ofsted och eleverna ligger över det nationella snittet i engelska och matematik. I fjol uppnådde 74% av eleverna den förväntande miniminivån i läsning, skrivning och matematik mot ett rikssnitt på 53%.

Läs hela artikeln i The Guardian

Babyn lyssnar och tar in melodierna, ler och svarar med hela kroppen

Föräldrarna svarar babyn med sina röster och väntar in svar tillbaka. Det blir en ömsesidig interaktion mellan baby och föräldrar, en stund som väcker glädje och samhörighet. Terapistunden avslutas med en klingande avslappning där musikterapeuten spelar stilla på en lyra. Babyn ligger mot sin förälders bröst, blundar, ler och kommer till ro. 

Berättelser