Isabelle och musikterapin

 Tack vare MusikBojens projekt på Skånes universitetssjukhus – initierat för tre år sedan med generöst stöd från stiftelsen CATCH – är musikterapi numera en integrerad del av verksamheten. Två heltidstjänster tillsattes mycket snart eftersom nyttan och värdet av musikterapi för barn och unga var uppenbar.

– Vi har jobbat länge med musik på olika sätt för att lugna, avleda och skapa en avkopplande atmosfär. Men att få ha tillgång till en musikterapeut på det här sättet är väldigt värdefullt. Att få chans att på sjukhus uppleva något som inte ökar på traumat, där man kan känna tillit, är viktigt för både barn och föräldrar, säger Ann Elmqvist Fridh, chef för lekterapin.

Läs om musikterapeut Nina Cherlas möte med ettåriga Isabelle under en dag på jobbet i en artikel publicerad i HejaOlika, Sveriges ledande oberoende webbtidning om funktionshinderfrågor.

Länk till artikeln här

Foto: Anna Pella

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva