Filippa har lidit av depression sedan tidiga tonåren. Nu är hon 18 år och har äntligen hittat verktyg för att hantera sin depression: musikterapi.

Läs om hur Filippa efter flera års samtalsterapi till slut hittade rätt terapiform tillsammans med MusikBojens anlitade musikterapeut Josephine Hansell samt om hur Hillevi Torell bearbetar krigsskadade och torterades trauman med musikterapi därför att ’musik rymmer ett större omfång av känslor än det talade ordet’.

Till artikeln intervjuades även vår generalsekreterare Claire Rosvall som menar att musikterapi tyvärr är en alltför outnyttjad samhällsresurs i svensk hälso- och sjukvård.

Läs hela Hans Arbmans artikel i DN >