Musiken formar oss under uppväxten, ger oss glädje, styrka, tröst och får oss att må bättre. Vad är det som händer i oss när vi lyssnar på musik, och varför?

Lars Lilliestam, senior professor i musikvetenskap, har i flera decennier studerat hur människor använder sig av musik, och vad den gör med oss. Inför sin senaste bok djupintervjuade han tio personer om deras musiklyssnande.

Läs hela artikeln i DN >