Nordiska Musikterapikonferensen i Ålborg 26 - 29 juni

En internationell, vetenskaplig musikterapikonferens liknar inget annat. Allsång med samtliga 350 deltagare varvades med allvar, humor och förstklassiga presentationer av den senaste forskningen. Temat för konferensen var Let’s face the music och musiken genomsyrade verkligen allt.

För den som eventuellt undrar om det verkligen finns evidens för att musikterapi fungerar, och i så fall hur, kunde konferensen bidra med ett mångfasetterat svar som går att sammanfatta helt kort: Ja, det fungerar. Det påverkar hjärnan och hormonerna, relationer och social förmåga, och ökar välbefinnandet inom en lång rad områden.

Utöver det digra programmet med tre keynote-föreläsningar, nio parallella spår med kort-presentationer, workshops, seminarier och 23 posters, gav konferensen också rika möjligheter till nätverkande och socialt umgänge.

Även om konferensen var ”nordisk” kom deltagarna från både Norden och övriga Europa, USA, Kanada, Israel och Australien. Från Sverige deltog 24 personer, bland annat flera musikterapeuter med anknytning till MusikBojen.

Det ovanligt stora deltaganden kan i hög grad ses som ett resultat av MusikBojens framgångar med att väcka intresse och medvetenhet om musikterapi. Särskilt värd att nämnas är Lena Uggla, som var inbjuden som keynote-föreläsare för att tala om sin forskning och kliniska erfarenhet av musikterapi med svårt sjuka barn. Men också Katarina Lindblad, Rut Wallius, Sören Oscarsson, Maiyanne Sölvi Nielsen, Pernilla Hugoson och Alexandra  Ullsten presenterade, höll workshops och seminarier och deltog i paneler.

Med på konferensen var också 12 unga studenter från Kungl. Musikhögskolan varav merparten precis har utexaminerats och fått sin BSc i musikterapi efter 3 års studier. Det blev ett bra tillfälle för oss från MusikBojen att umgås och byta tankar med nästa generation musikterapeuter som ju representerar framtiden för svensk musikterapi.

MusikBojens ordförande Gunnar Åkerblom var också på plats för att uppdatera sig om utvecklingen samt möta nyckelpersoner från andra länder som kommit längre än Sverige beträffande såväl efterfrågan som utbud av musikterapi.

Han summerar: ”Det har varit väldigt inspirerande dagar och jag har haft mycket intressanta och matnyttiga möten som kommer att hjälpa MusikBojen framåt mot visionen – att alla som har behov av musikterapi ska få tillgång till det!”

Se hela programmet här

Nordiska konferensen om musikterapi i Ålborg 26 - 29 juni

En internationell, vetenskaplig musikterapikonferens liknar inget annat. Allsång med samtliga 350 deltagare varvades med allvar, humor och förstklassiga presentationer av den senaste forskningen. Temat för konferensen var Let’s face the music och musiken genomsyrade verkligen allt.

För den som eventuellt undrar om det verkligen finns evidens för att musikterapi fungerar, och i så fall hur, kunde konferensen bidra med ett mångfasetterat svar som går att sammanfatta helt kort: Ja, det fungerar. Det påverkar hjärnan och hormonerna, relationer och social förmåga, och ökar välbefinnandet inom en lång rad områden.

Utöver det digra programmet med tre keynote-föreläsningar, nio parallella spår med kort-presentationer, workshops, seminarier och 23 posters, gav konferensen också rika möjligheter till nätverkande och socialt umgänge.

Även om konferensen var ”nordisk” kom deltagarna från både Norden och övriga Europa, USA, Kanada, Israel och Australien. Från Sverige deltog 24 personer, bland annat flera musikterapeuter med anknytning till MusikBojen.

Det ovanligt stora deltaganden kan i hög grad ses som ett resultat av MusikBojens framgångar med att väcka intresse och medvetenhet om musikterapi. Särskilt värd att nämnas är Lena Uggla, som var inbjuden som keynote-föreläsare för att tala om sin forskning och kliniska erfarenhet av musikterapi med svårt sjuka barn. Men också Katarina Lindblad, Rut Wallius, Sören Oscarsson, Maiyanne Sölvi Nielsen, Pernilla Hugoson och Alexandra  Ullsten presenterade, höll workshops och seminarier och deltog i paneler.

Med på konferensen var också 12 unga studenter från Kungl. Musikhögskolan varav merparten precis har utexaminerats och fått sin BSc i musikterapi efter 3 års studier. Det blev ett bra tillfälle för oss från MusikBojen att umgås och byta tankar med nästa generation musikterapeuter som ju representerar framtiden för svensk musikterapi.

MusikBojens ordförande Gunnar Åkerblom var också på plats för att uppdatera sig om utvecklingen samt möta nyckelpersoner från andra länder som kommit längre än Sverige beträffande såväl efterfrågan som utbud av musikterapi.

Han summerar: ”Det har varit väldigt inspirerande dagar och jag har haft mycket intressanta och matnyttiga möten som kommer att hjälpa MusikBojen framåt mot visionen – att alla som har behov av musikterapi ska få tillgång till det!”

Se hela programmet här

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva