Det är möjligt att skänka din aktieutdelning skattefritt till Stiftelsen MusikBojen.

En skattefri gåva som blir möjlig med kort framförhållning.

Org.nr. 802480-4679

90-konto. 900-6347

Stor tack: din gåva bidrar till att MusikBojen kan erbjuda mer musikterapi för barn och ungdomar som har det svårt.