Att med musik få uttrycka sig själv och bli bekräftad i det. Musikterapi är en icke-verbal konstnärlig terapiform. Musik är lättillgängligt för både barn och ungdomar i deras vardag. Musik underlättar kommunikation och socialt samspel, vilket stärker inre resurser. Musikterapi kan bedrivas både individuellt och i grupp.


Foto: Felix Oppenheim

Hur blir man musikterapeut?

Magisterutbildning på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm som man kan gå efter kandidatexamen. Det krävs också genomgången högskolekurs i musik och hälsa samt godkänt antagningsprov.

Hur många musikterapeuter finns det i Sverige?

50-60 aktiva, varav 15 har uppdrag inom landstinget, ca 150 utbildade.

Var finns musikterapi, hur används musikterapi?

Inom flera olika vårdformer och för alla åldersgrupper; t.ex. för tidigt födda barn, svårt sjuka barn på sjukhus, hjärnskaderehabilitering, ätstörningar, psykiatri och demensvård samt inom fängelsevård, särskola och privata aktörer.

Därför filmar vi inte musikterapi sessioner

Många är nyfikna på att se hur musikterapi fungerar, gärna med filmade exempel. Vi på MusikBojen har bestämt att inte tillåta fotografering eller filmning under pågående musikterapi-sessioner. Det utförs ett terapeutiskt arbete under musikterapi sessionen, där tystnadsplikt råder. Vi vill att de barn och unga som får del av musikterapi via MusikBojen ska känna sig trygga och att deras bästa är i fokus. Därför har vi istället valt att filma ett möte mellan en musikterapeut och en barnskådespelare där vi försöker återspegla hur musikterapi kan gå till. Om en patient efter avslutad behandling vill berätta om sina upplevelser kring musikterapin, så är detta möjligt.