Att med musik få uttrycka sig själv och bli bekräftad i det. Musikterapi är en icke-verbal konstnärlig terapiform. Musik är lättillgängligt för både barn och ungdomar i deras vardag. Musik underlättar kommunikation och social samspel, vilket stärker inre resurser. Musikterapi kan bedrivas både individuellt och i grupp.


Foto: Felix Oppenheim

Hur blir man musikterapeut?

Magisterutbildning på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm som man kan gå efter kandidatexamen. Det krävs också genomgången högskolekurs i musik och hälsa samt godkänt antagningsprov.

Hur många musikterapeuter finns det i Sverige?

50-60 aktiva, varav 15 har uppdrag inom landstinget, ca 150 utbildade.

Var finns musikterapi, hur används musikterapi?

Inom flera olika vårdformer och för alla åldersgrupper.

T.ex. för tidigt födda barn, svårt sjuka barn på sjukhus, hjärnskaderehabilitering, ätstörningar, psykiatri och demensvård.

Inom fängelsevård, särskola och privata aktörer.