Att med musik få uttrycka sig själv och bli bekräftad i det. Musikterapi är en icke-verbal konstnärlig terapiform. Musik är lättillgängligt för både barn och ungdomar i deras vardag. Musik underlättar kommunikation och socialt samspel, vilket stärker inre resurser. Musikterapi kan bedrivas både individuellt och i grupp.


Foto: Felix Oppenheim

Hur blir man musikterapeut?

Magisterutbildning på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm som man kan gå efter kandidatexamen. Det krävs också genomgången högskolekurs i musik och hälsa samt godkänt antagningsprov.

Hur många musikterapeuter finns det i Sverige?

50-60 aktiva, varav 15 har uppdrag inom landstinget, ca 150 utbildade.

Var finns musikterapi, hur används musikterapi?

Inom flera olika vårdformer och för alla åldersgrupper; t.ex. för tidigt födda barn, svårt sjuka barn på sjukhus, hjärnskaderehabilitering, ätstörningar, psykiatri och demensvård samt inom fängelsevård, särskola och privata aktörer.