Stiftelsen MusikBojen, grundad av bland annat Claire Rosvall (Min Stora Dags grundare) och Max Martin, verkar för att skapa tillgång till musikterapi för svårt utsatta barn och ungdomar med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Nu får stiftelsen stöd även från H.M. Drottning Silvias stiftelse Care About The Children.

Det glädjande beskedet tillkännages idag, dagen före musikterapins dag. Det beviljade bidraget gör det möjligt för MusikBojen att nu även erbjuda musikterapi på Universitetssjukhuset i Lund.

Musikterapi kan öka livskvalitén hos barn och ungdomar som lider av fysiska, psykiska och sociala svårigheter. Vi är oerhört glada och tacksamma för det generösa bidraget från stiftelsen Care About The Children, som gör det möjligt för oss att komma igång med att öka tillgången till musikterapi för barn och ungdomar i behov, säger Claire Rosvall, initiativtagare och medgrundare till MusikBojen.

Läs pressmeddelandet»