Experter

Expertgruppen leds av styrelseledamoten Lena Uggla som har många års erfarenhet av arbete med barn och musik. Expertgruppen identifierar vilka barn som får tillgång till musikterapi och musikaktiviteter genom MusikBojen samt anlitar licenserade musikterapeuter som får arbeta med barnen i fråga.

Dr Britt-Marie Frost

Docent, sektionschef och överläkare

Barnonkologen Uppsala Akademiska

Barnsjukhuset

Fotograf: Magnus Laupa

Dr Ingrid Vant Hooft

Med Dr, Leg.psykolog, specialist i

neuropsykologi vid Astrid Lindgrens

Barnsjukhus

Fotograf: Barncancerfonden

Sören Oscarsson

Utbildad på KMH, Musikterapeut fil.

mag. Handledare

Fotograf: Rode Oscarsson

Lena Uggla

Utbildad på KMH, musikterapeut på

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Huddinge, GIM-terapeut och

doktorand vid Karolinska Institutet

Fotograf: Felix Oppenheim

Susann Johnsen

Socionom/kurator

Psykosocialt kuratorsarbete inom

Tema Cancer

Karolinska Universitetssjukhuset,

Huddinge

Fotograf: Okänd
Bo J A Haglund

Bo J A Haglund

Professor emeritus MD, PhD

Institutionen för folkhälsovetenskap

Karolinska Institutet

Stockholm

Fotograf: Okänd