Stor grattis till Sören Oscarsson som tilldelades årets MusikBoj och tack alla gäster, artister och engagerade  som förgyllde MusikBojen Live på Kungliga Musikhögskolan, KMH, i Stockholm.

 

Årets MusikBoj tilldelas en pionjär inom den svenska musikterapin för stor kunskap, erfarenhet, lyhördhet och skicklighet som kliniker.Årets musikterapeut har också gjort betydande insatser för svensk musikterapi som pedagog och handledare under en lång följd av år och vi år många som tagit del av denna rika kunskap. Årets musikterapeut har på ett hållbart sätt etablerat musikterapin inom barn och ungdomspsykiatrin och genom unikt metodutvecklingsarbete möjliggjort musikterapi för svårt traumatiserade flyktingbarn och familjer. Om detta arbete har årets musikterapeut publicerat sig och föreläst nationellt och internationellt.

Årets musikterapeut har, genom att ge sitt stöd och erfarenhet vidare, betydelsefull stärkt möjligheten för musikterapin i Sverige att fortsätta växa.

Läs mer om Årets MusikBoj »