Företag och organisationer – var med och stöd oss.

Ditt bidrag:

0 kr – 5 000 kr.

Om ett företag bidrar med upp till 5 000 kr kan ett barn som är i kontakt med BUP (barn och ungdomspsykiatrin) få upp till 5 individuella terapisessioner för att få bättre självförtroende. Vi skickar ett diplom, 5 pins och 5 armband. 1 representant blir bjuden till MusikBojen Live, ett event som vi ordnar 1 gång varje år.

 


 

Turkosboj

”TurkosBoj”

5 001 kr – 10 000 kr.

Er gåva kan bidra till att ge avgörande stöd till ensamkommande ungdomar eller till barn i flyktingfamiljer vars språk inte räcker till för att prata om sin svåra situation. Vi skickar ett diplom, 10 pins och 10 armband. 2 representanter blir bjudna till MusikBojen Live.

 


 

Bronsboj

”BronsBoj”

10 001 kr – 25 000 kr.

Fler barn och deras föräldrar på en neonatalavdelning kan få hjälp med att ta emot svåra behandlingar och knyta kontakt med varandra. Vi skickar ett diplom, 15 pins och 15 armband. 3 representanter blir bjudna till MusikBojen Live.

 


 

Silverboj

”SilverBoj”

25 001 kr – 50 000 kr.

För 50 000 kr kan svårt sjuka barn på en onkologiavdelning få tillgång till regelbundna musikterapitimmar, individuella och i grupp.
Vi skickar ett diplom, 20 pins och 20 armband. 5 representanter blir bjudna till MusikBojen Live.

 


 

Guldboj

”GuldBoj”

50 001 kr – 99 999 kr.

Genom att skänka upp till 99 999 kr kommer ert företag att medverka till att svårt sjuka barn och ungdomar på fler avdelningar och sjukhus kommer att få tillgång till regelbundna musikterapitimmar, individuellt och i grupp.

Vi skickar ett diplom, 30 pins och 30 armband. 10 representanter blir bjudna till MusikBojen Live.

Gör er betalning till:

A.
Bankgiro 900-6347

B.
Plusgiro 90 06 34-7

C.
Swish 90 06 347

 


 

Titanboj

Företagsvän = ”TitanBoj”

100 000 kr.

MusikBojen Företagsvänner betalar årligen ett belopp ej understigande 100 000 kr. Som Företagsvän kommer ni att ha en helt avgörande roll för att MusikBojen ska kunna möjliggöra musikterapi för barn och ungdomar i Sverige med sociala, psykiska och fysiska svårigheter.

Vår gemensamma strategi bör vara att samarbetet är långsiktigt, och sträcker sig på minst 3 år.
Vänligen överför er betalning till MusikBojen via BG: 900-6347 eller PG: 90 06 34-7 senast den 31
januari varje år.

En timme musikterapi kostar (inklusive sociala avgifter och moms) ca 1 000 kr, så ert bidrag gör att vi kan erbjuda ca 100 timmar musikterapi årligen runt om i Sverige till de barn och ungdomar som behöver det mest.

Er logotyp kommer att exponeras på MusikBojens hemsida (www.musikbojen.org) samt i andra sammanhang i sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube, mm) när vi pratar om våra Företagsvänner.

Ni kommer årligen att bjudas in till MusikBojen Live och prisceremonin för årets ”MusikBoj”, där en framstående musikterapeut uppmärksammas och premieras.

Efter godkännande från MB står det er fritt fram att använda vår logotyp i kommunikationen med era kunder, leverantörer och anställda.

Om ni önskar, ställer vi gärna upp och informerar om MusikBojens verksamhet vid interna företagsevent, mm.
Som Företagsvän kommer ni att komma i kontakt med hela MusikBojens nätverk, där redan många nya och spännande samarbeten har inletts.

För frågor och funderingar kring att bli Företagsvän till MusikBojen och erhålla en ”TitanBoj”, vänligen kontakta Claire Rosvall, claire.rosvall@musikbojen.org, eller Per Rosvall, rosvall.per@gmail.com

Välkommen i kretsen av Företagsvänner till stiftelsen MusikBojen!


90 konto. Svensk insamlingskontroll
Bankgiro: 900-6347
Plusgiro: 90 06 34-7
Swish

Swish: 90 06 347

Gör din betalning till:

A. Bankgiro 900-6347
B. Plusgiro 90 06 34-7
C. Swish 90 06 347
D. Utlandsbetalning:
Bank: SEB
IBAN: SE69 5000 0000 0524 0103 6482
BIC: ESSESESS