Styrelsen

MusikBojens styrelse är stiftelsens beslutande organ. Den utser sina ledamöter samt en generalsekreterare som ansvarar för den löpande förvaltningen. Styrelsen fastställer årligen en verksamhetsplan och budget, och ser till att verksamheten sker inom ramen för MusikBojens stadgar samt att insamlade medel förbrukas med försiktighet och i enlighet med planen.

Styrelsens ordförande och sju ledamöter arbetar utan ersättning. MusikBojens valberedning leds av Per Rosvall.

* Ej närvarande Malou Lindblom

Axel Calissendorff (ordförande)

Axel Calissendorff, ordförande
Advokat, partner Mannheimer Swartling 1990-2005, Roschier 2005-13, ordförande i Advokatsamfundet 2001-04 och hovauditör 2009-21. Sedan 2013, partner Calissendorff Advokatbyrå.

Lena Uggla
Musikterapeut, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Med Dr vid Karolinska Institutet

Bo J A Haglund
Professor emeritus MD, PhD Institutionen för Global Hälsa, Karolinska Institutet

Claire Rosvall, generalsekreterare
Initiativtagare och grundare, Stiftelsen Min Stora Dag och Stiftelsen MusikBojen

Gunnar Åkerblom

Gunnar Åkerblom
Ordförande ESRAG Europe, Rotarys aktionsgrupp för hållbar miljö

Jenny Borthen
VD Wonderland

Olof Rosvall
Varumärkesstrateg

Malou Lindblom
Chefsrådman, Stockholms tingsrätt

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva