Våra musikterapeuter

MusikBojen anlitar musikterapeuter i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), HVB-hem och andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Samtliga musikterapeuter är utbildade på Kungl. Musikhögskolan, eller på motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter. 

Se nedan vilket uppdrag respektive musikterapeut har för MusikBojen.

* Ej närvarande Maiyanne Nielsen

Anna-Karin Kuuse
BUP Korttidsvårdsavdelning Slottis / Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 

Pernilla Hugoson
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset / Södersjukhuset, Stockholm

Barbro Netin Olofson
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala 

Magnus Allensten
Habilitering & Hälsa Center för sinnesstimulering: Korallen och Lagunen / Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

Josephine Hansell
Bufff – Barn och ungdom med föräldrar/familjemedlem i fängelse, Stockholm

Frälsningsarméns skyddade boende Skogsbo

Jana Newton
Skånes universitetssjukhus, Malmö och Lund

Karen Aliaga
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala 

Maiyanne Nielsen
Neonatal Huddinge / Astrid Lindgrens barnsjukhus

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva