Våra musikterapeuter

MusikBojen anlitar musikterapeuter i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), HVB-hem och andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Samtliga musikterapeuter är utbildade på Kungl. Musikhögskolan, eller på motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter. 

Se nedan vilka projektställen MusikBojens anlitade musikterapeuter arbetar på.

* Ej närvarande Maiyanne Sölvi Nielsen, Helena Hultman, Karin Andréasson, Sarah Erskine och Andrew Darlison

Anna-Karin Kuuse
BUP Korttidsvårdsavdelning Slottis / Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 

Pernilla Hugoson
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset / Södersjukhuset, Stockholm

Barbro Netin Olofson
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala 

Magnus Allensten
Habilitering & Hälsa Center för sinnesstimulering: Korallen och Lagunen / Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

Josephine Hansell
BUP Traumaenhet, Stockholm

Frälsningsarméns skyddade boende Skogsbo

Jana Newton
Skånes universitetssjukhus, Malmö och Lund

Karen Aliaga
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala 

Maiyanne Sölvi Nielsen
Astrid Lindgrens barnsjukhus / Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Helena Hultman
Bufff – Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, Stockholm

Karin Andréasson
Röda Korset Stocksundskretsen, Danderyd

Sarah Erskine
Röda Korset Stocksundskretsen, Danderyd

Andrew Darlison
Röda Korset Vänersborgskretsen samt asylboendet Restad Gård i Vänersborg