90-konton för gåvor

Plusgirokonto: 90 06 34-7
Bankgirokonto: 900-6347

Stiftelsen MusikBojen har ett 90-konto vilket innebär att vi står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll. Denna kvalitetsstämpel betyder bl a att insamlade medel kommer ändamålet till godo utan onödiga administrativa kostnader – minst 75 procent av din gåva går till ändamålet.

Läs mer om Svensk Insamlingskontroll