Man behöver inte kunna något om musik för att gå i musikterapi

Musikterapi kan vara expressiv, exempelvis att man sjunger eller spelar på olika instrument; eller receptiv, då lyssnar man på musik.

Oftast får man själv välja bland flera instrument, sångböcker, eller inspelad musik och spela, sjunga eller lyssna tillsammans med terapeuten. Om patienten vill eller behöver kan terapeuten välja instrument, sånger eller något att lyssna på.

I musikterapi har vi utommusikaliska mål, d.v.s. befrämja barn och ungdomars utveckling, både fysisk och psykisk, samt använda musik för att sortera i känslor och bearbeta livskriser.

Foto: Felix Oppenheim

Vilken musik används?

All musik kan användas, ibland väljer patienten, ibland terapeuten. Man kan också skapa egen musik, improvisera eller göra låtar.

Är det någon musik som är bättre än den andra?

Viktigast är att bygga en trygg terapeutisk allians, musiken är individuell och ett sätt att kommunicera och därför fungerar den musik som väljs av klient eller terapeut.

Ger det något resultat?

Oftast, men det är individuellt och det är inte alltid det blir som man förväntar sig. Vi ser positiva resultat i olika grad, som t.ex. ökad koncentration, vitalitet, aktivitet, även avspänning, högre livskvalitet och identitetsutveckling.

Blir man bättre?

Att få uttrycka sig i en trygg relation kan vara hjälpsam för att hitta sina inre resurser, formulera och definiera sig själv. Att utveckla sin förmåga i socialt samspel med andra, att ge och ta.