90-konton för gåvor

Plusgirokonto: 90 06 34-7
Bankgirokonto: 900-6347

90 konto - Musikbojen

Vad är ett 90-konto? Alla organisationer med 90-konto står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. Den granskar att insamlade medel kommer ändamålet till godo utan onödiga kostnader – minst 75 procent av gåvan du ger måste gå direkt till ändamålet.

Till Svensk Insamlingskontrolls webbplats