Efter ett otroligt generöst bidrag från Postkodstiftelsen tidigt under året 2018, har MusikBojen haft möjlighet att starta upp 3 pilotprojekt, så att fler barn och ungdomar kan få tillgång till musikterapi. Utöver Postkodstiftelsen, har vi med oss Region Stockholm, f.d. Landstinget,  som stödjer våra verksamheter på BUP och Habilitering i Norrtälje samt på Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm.


Det är MusikBojens egen expertgrupp, bestående av barnläkare, musikterapeuter, barnpsykologer och kuratorer, som ansvarar för att identifiera de verksamheter där det kan finnas behov av musikterapi samt rekryterar musikterapeuter till projekten. Alla våra musikterapeuter är utbildade på Kungliga Musikhögskolan, eller motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter.

Våra musikterapeuter får barn och ungdomar genom remiss från det medicinska teamet på respektive plats utifrån de kriterier som vår expertgrupp ha lagt upp.

Dale Copans Åstrand, Barbro Netin Olofson, Josephine Hansell och Pernilla Hugoson

Våra 3 pilotprojekt:

HVB HEM VILLA ADELA

Detta är vår senaste projekt som startades i mitten på mars 2019.

Villa Adelas verksamhet äger rum på två hem, ett i Täby och ett i Västerhaninge, där ensamkommande ungdomar upp till 19 år bor. Den musikterapeuten som har anlitats av expertgruppen heter Josephine Hansell. Josephine  arbetar halvtid och är en del av Villa Adelas team.

Vår företagsvän 4 Sound bidrar med musikinstrument och MusikBojen ser till att låta ljudisolera musikrummet.

Läs mer om Villa Adela»

AKADEMISKA BARNSJUKHUSET I UPPSALA

MusikBojen startade upp sin verksamhet på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala den 28 augusti 2018. Musikterapeut på plats är Barbro Netin Olofsson som arbetar halvtid. Instrumenten skänktes av vår företagsvän Bauer Media Group.

Läs mer om instrumentöverlämningen »

Läs mer om musikterapi på Akademinska Barnsjukhuset i en artikel i UNT »

Ladda ner vår folder »

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN, BUP, OCH BARNHABILITERINGEN I NORRTÄLJE

Sedan den 22 september 2018, finns även MusikBojen på plats med musikterapi på Barn- och Ungdomspsykiatrin och Habilitering i Norrtälje. Instrumenten skänktes denna gång av vår företagsvän 4Sound.

På plats från MusikBojen är vår musikterapeut Dale Copans Åstrand som arbetar heltid i Norrtälje. Läs mer »

Läs artikeln om den innovativa samverkan mellan MusikBojen och vårdbolaget TioHundra»

Läs om invigningen »

Titta på filmen med vår ambassadör Nikki Amini »

Titta på filmen med BUPS enhetschef »

Ladda ner vår folder »

Andra projekt

SACHSSKA BARNSJUKHUSET

Den 1 oktober 2018 inledde MusikBojen sin verksamhet på Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm. Musikterapeuten på plats heter Pernilla Hugoson som arbetar halvtid. Instrumenten skänktes också av vår företagsvän 4Sound.