Efter ett otroligt generöst bidrag från Postkodstiftelsen tidigt under året 2018, har MusikBojen haft möjlighet att starta upp verksamhet på flera institutioner runt om i landet, så att fler barn och ungdomar kan få tillgång till musikterapi.

Utöver Postkodstiftelsen, har vi med oss Landstinget i Stockholm som stödjer våra verksamheter på BUP och Habilitering i Norrtälje samt på Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm.

Det är MusikBojens egen expertgrupp, bestående av barnläkare, musikterapeuter, barnpsykologer och kuratorer, som ansvarar för att identifiera de verksamheter där det kan finnas behov av musikterapi samt rekryterar musikterapeuter till projekten. Alla våra musikterapeuter är utbildade på Kungliga Musikhögskolan, eller motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter.

Våra musikterapeuter får barn och ungdomar genom remiss från det medicinska teamet på respektive plats utifrån de kriterier som vår expertgrupp ha lagt upp.

Pernilla Hugosson, Barbro Netin Olofsson och Dale Copans Åstrand 

Här kan du läsa mer om våra olika projekt:

Pilotprojekt

AKADEMISKA BARNSJUKHUSET I UPPSALA

MusikBojen startade upp sin verksamhet på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala den 28 augusti 2018. Musikterapeut på plats är Barbro Netin Olofsson som arbetar halvtid. Instrumenten skänktes av vår företagsvän Bauer Media Group.

Läs mer om instrumentöverlämningen här!

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN, BUP, OCH BARNHABILITERINGEN I NORRTÄLJE

Sedan den 22 september 2018, finns även MusikBojen på plats med musikterapi på Barn- och Ungdomspsykiatrin och Habilitering i Norrtälje. Instrumenten skänktes denna gång av vår företagsvän 4Sound.

På plats från MusikBojen är vår musikterapeut Dale Copans Åstrand som arbetar heltid i Norrtälje.

Läs mer om invigningen här!

 

Andra projekt

SACHSSKA BARNSJUKHUSET

Den 1 oktober 2018 inledde MusikBojen sin verksamhet på Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm. Musikterapeuten på plats heter Pernilla Hugoson som arbetar halvtid. Instrumenten skänktes också av vår företagsvän 4Sound.