Tack vare våra bidragsgivare har vi projekt igång sedan hösten 2018.  Våra fantastiska musikterapeuter har, fram till december 2019, behandlat 354 barn och utfört ca 1500 terapitimmar. Vi är stolta att ha möjlighet att starta vårt sjätte projekt på Skånes universitetssjukhus så att fler barn och ungdomar kan få tillgång till musikterapi, denna gång efter ett generöst bidrag från H.M. Drottning Silvias stiftelse Care About The Children.


Det är MusikBojens egen expertgrupp, bestående av barnläkare, musikterapeuter, barnpsykologer och kuratorer, som ansvarar för att identifiera de verksamheter där det kan finnas behov av musikterapi samt rekryterar musikterapeuter till projekten. Alla våra musikterapeuter är utbildade på Kungliga Musikhögskolan, eller motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter.

Våra musikterapeuter får barn och ungdomar genom remiss från det medicinska teamet på respektive plats utifrån de kriterier som vår expertgrupp ha lagt upp.

Dale Copans Åstrand, Barbro Netin Olofson, Josephine Hansell och Pernilla Hugoson

Våra 3 pilotprojekt med stöd av Postkodstiftelsen:

HVB HEM (hem för vård eller boende): Villa Adela & Kricagården

Mellan mars och december 2019 hade vi musikterapiverksamhet på Villa Adela i Täby och sedan januari 2020 har verksamheten flyttat över till HVB Kricagården i Hägersten  På Villa Adelas bodde 16 ensamkommande ungdomar upp till 19 år och på Kricagården bor 12 unga ungdomar med psykisk ohälsa.

Den musikterapeuten som har anlitats av expertgruppen heter Josephine Hansell. Josephine arbetar halvtid. Hon är en del av HVB:s team och har lång erfarenhet av målgruppen.

Vår företagsvän 4 Sound ha bidragit med musikinstrument.

Läs mer om Kricagården: »

AKADEMISKA BARNSJUKHUSET I UPPSALA

MusikBojen startade upp sin verksamhet på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala den 28 augusti 2018. Musikterapeut på plats är Barbro Netin Olofsson som arbetar halvtid. Instrumenten skänktes av vår företagsvän Bauer Media Group.

Läs mer om instrumentöverlämningen »

Läs mer om musikterapi på Akademinska Barnsjukhuset i en artikel i UNT »

Ladda ner vår folder »

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN, BUP, OCH BARNHABILITERINGEN I NORRTÄLJE

Sedan den 22 september 2018, finns även MusikBojen på plats med musikterapi på Barn- och Ungdomspsykiatrin och Habilitering i Norrtälje. Projektet finansieras även av Region Stockholm. Instrumenten skänktes denna gång av vår företagsvän 4Sound.

På plats från MusikBojen är vår musikterapeut Dale Copans Åstrand som arbetar heltid i Norrtälje. Läs mer »

Läs artikeln om den innovativa samverkan mellan MusikBojen och vårdbolaget TioHundra»

Läs om invigningen »

Titta på filmen med vår ambassadör Nikki Amini »

Titta på filmen med BUPS enhetschef »

Ladda ner vår folder »

Andra projekt med bl.a. stöd från Region Stockholm.

SACHSSKA BARNSJUKHUSET

Den 1 oktober 2018 inledde MusikBojen sin verksamhet på Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm. Musikterapeuten på plats heter Pernilla Hugoson som arbetar halvtid. Instrumenten skänktes också av vår företagsvän 4Sound.

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUS

Sedan juli 2019 finansierar MusikBojen 25 % av musikterapitjänsten i samarbete med andra finansiärer.

Läs mer musikterapi på Karolinska universitetssjukhus: »