Styrelsen för stiftelsen MusikBojen

 

Axel Calissendorff (ordförande)
Advokat

 

 

Professor Britt Gustafsson

 

 

Fredrik Henriksson

 

 

Christina Piehl (vice-ordförande)

 

 

Claire Rosvall (Generalsekreterare)

 

 

Sophie Rosvall

 

 

Gunnar Åkerblom