Med inte så lite stolthet vill vi presentera våra experter.

Deras kunskap, klokskap och engagemang är ovärderliga. De har arbetat hårt för att kvalitetssäkra verksamheten och har kontinuerliga kontakter med MusikBojens musikterapeuter. Tack!

Läs mer om Expertgruppen här