Tack för ett fantastiskt första år!

Tack vare gåvor från flera företag, stiftelser och  privatpersoner har vi nu musikterapeuter på tre platser och uppstart av fler verksamheter planeras att starta under 2019.

Vi riktar ett stor tack till alla våra givare samt till de personerna som har engagerat sig och arbetat volontärt för MusikBojens utveckling under 2018. Ni vet vilka ni är. Vi är mycket tacksamma över all den tid och kraft som ni har lagt ner för att vi tillsammans med hjälp av musikterapi ska kunna stödja barn och ungdomar som har drabbats av fysiska, psykiska eller sociala trauman.

God Jul och Gott Nytt År! Vi hörs och ses igen 2019.

Läs mer om våra musikterapeut och våra projekt här