Max Martin delade ut nystiftat pris inom musikterapi på KMH

Igår delade stiftelsen MusikBojens medgrundare Martin ”Max Martin” Sandberg ut stiftelsens första pris, Årets MusikBoj, till en musikterapeut som utmärkt sig särskilt. Priset tilldelades musikterapeuten Ingrid Hammarlund vid en ceremoni på Kungliga Musikhögskolan, KMH, i Stockholm.

Med en vision som grundar sig i att varje barn och ungdom som behöver musikterapi ska ha tillgång till denna hjälp och behandling, grundade Claire Rosvall, som tidigare grundat Min Stora Dag, stiftelsen MusikBojen tillsammans med sin familj och bland andra musikproducenten Max Martin.

  • Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt. Musikterapi skapar skillnad för dem som behöver det allra mest och visar igen på musikens betydelse, säger Max Martin, musikproducent, låtskrivare samt medgrundare till MusikBojen.


Årets MusikBoj
tilldelades Ingrid Hammarlund, som i över 30 år varit verksam som musikterapeut och bland annat arbetat med krigstraumatiserade barn i Bosnien, inom äldre- och demensvården och med barn och ungdomar.  Förutom ett vackert pris formgivet av Jacob Södergren, emottar Ingrid även 25 000 kr.

  • Jag har i 30 år sett musikterapi göra stor skillnad, och är glad och stolt över priset Årets MusikBoj. Musikterapi kan på ett mycket konkret sätt tydligt ses göra skillnad i den vårdmiljö där den erbjuds, säger Ingrid.

Först ut i raden av planerade projekt kring att öka tillgängligheten på musikterapi blir att komma igång med verksamheten på allvar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där man nu kan anlita den första musikterapeuten. Nya projekt som har initierats för 2018 inkluderar även musikterapi för barn och ungdomar på BUP Norrtälje samt musikterapi för patienter på Sachsska Barnsjukhuset.

  • Musikterapi kan öka livskvalitén hos barn och ungdomar som lider av fysiska, psykiska och sociala svårigheter. Ingrid är ett levande exempel på en musikterapeut som varit med och påverkat många människors liv. säger Claire Rosvall, initiativtagare och medgrundare till MusikBojen.

 

r mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Henriksson, presskontakt MusikBojen
0709 513 124
press@musikbojen.org

Om MusikBojen

MusikBojen grundades hösten 2017 och ska verka för att barn och ungdomar får tillgång till musikterapi och ska även ordna musikaktiviteter av diverse slag för att komplettera terapin. Stiftelsen innehar 90-konto och har bland annat fått stöd från stiftelsen Postkodlotteriet och Stockholms Läns Landstings ”Kultur och Hälsa i Vård och Omsorg”.

Medgrundare till stiftelsen MusikBojen är: Claire och Per Rosvall, Martin Sandberg (Max Martin), professorn och barnläkaren Dr. Britt Gustafsson, neuropsykologen Ingrid Hagberg-van’t Hoft, advokaten Peder Hammarskiöld, Christina Piehl samt Lena Evrell.

Många barn och ungdomar i Sverige behöver stöd för att kommunicera sina känslor som har orsakats av svåra fysiska och psykiska situationer. Behoven är stora och ofta fattas finansiella medel för att hjälpa dessa barn och ungdomar. Omständigheterna varierar från svåra sjukdomar, handikapp, barn som kommer till Sverige som flyktingar under dramatiska förhållanden och även svåra uppväxtförhållanden.

Grundare och ambassadörer
Expertgruppen
Styrelse

 

Om Årets MusikBoj

För första gången delar stiftelsen MusikBojen ut priset Årets MusikBoj till en framstående musikterapeut utbildad på KMH som har utmärkt sig över tid och som MusikBojen vill uppmärksamma och premiera. Prisceremonin för utdelning av 2018 års MusikBoj ägde rum den 22 augusti på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Priset utgörs av en staty formgiven av konstnären Jacob Södergren och 25 000 kr, sponsrat av Christina Piehl med familj. Juryn utgörs av: Christina Piehl (ordförande), Staffan Scheja (pro rektor KMH), Lena Uggla och Sören Oscarsson, musikterapeuter, medlemmar av MusikBojens Expertgrupp.

 

90-konto

Ett 90-konto är ett PlusGiro- och BankGirokonto samt ett Swish nummer  som inleds med “90” vilket garanterar att Svensk insamlingskontroll har granskat och godkänt Stiftelsen MusikBojen enligt de höga krav som ställs för insamling via ett 90-konto. MusikBojen mottar bidrag på 90-konto: 900634-7
Läs mer om Musikbojens insamlingspolicy här.

 

Läs pressmeddelandet här »