Stiftelsen MusikBojen har nu ett 90-konto för insamling: 900634-7.

Ett 90-konto är ett PlusGiro- och BankGirokonto samt ett Swish nummer som inleds med “90” vilket garanterar att Svensk insamlingskontroll har granskat och godkänt Stiftelsen MusikBojen enligt de höga krav som ställs för insamling via ett 90-konto.
Vi har för regel att vara helt transparenta med hur vi hanterar givarnas gåvor.
se musikbojen.org/insamlingspolicy

Vi gläder oss och tackar Svensk Insamlingskontroll för förtroendet.

se www.insamlingskontroll.se/nyheter